Om het jaar wordt aan een aantal stadsgenoten de Paul Nijgh-Penning uitgereikt. Tijdens een feestelijke uitreiking, die plaats heeft in de burgerzaal van het Stadhuis, wordt de penning uitgereikt door de Burgemeester van Rotterdam. De penning is bedoeld voor stadsgenoten die op sociaal-cultureel gebied, hetzij beroepsmatig, hetzij honorair, werkzaam zijn of zijn geweest en zich daarin bijzonder hebben onderscheiden.

Het ‘sociaal-culturele’ werkterrein dient bij voorkeur de volgende aspecten te bevatten:  • volksontwikkeling en volksgezondheid;
  • jeugdzorg en bescherming van het kind in de ruimste zin des woorden;
  • maatschappelijke zorg en bedrijfs-maatschappelijk werk.

De werkzaamheden van de laureaat moeten getuigen van:  • een creatieve geest,
  • oorspronkelijkheid,
  • leiderschap en
  • doorzettingsvermogen.

De penning kenmerkt een lange historie en deze is dan ook meer dan 80 maal aan bijzondere Rotterdammers uitgereikt. De penning werd in 1957 voor de eerste maal uitgereikt. Het initiatief tot het uitreiken van deze penning werd genomen door dr. A.J. Teychine Stakenburg die als geen ander een lange periode met maximale inzet heeft geijverd voor baanbrekende activiteiten op sociaal-cultureel gebied, waar Rotterdam in de opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog zoveel behoefte aan had. Dr. Stakenburg heeft ongetwijfeld daarbij de levensloop van de heer Paul Nijgh voor ogen gehad die naast zijn taak als bestuurder van de firma van Ommeren zich bijzonder op een breed maatschappelijk terrein heeft geweerd. Het was vooral de mens en daarmee de sociale positie waarin deze verkeert, waarin zijn belangstelling zich op richtte. "Niet wie gij zijt, maaar wat gij zijt".