UITREIKING 2021

UITREIKING 2021, IN HET STADHUIS.Inmiddels is de situatie rond Covid-19 en Corona zodanig veranderd, in negatieve zin, dat er gisteren nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Die hebben ook gevolgen voor onze uitreiking in het Stadhuis.

Én natuurlijk ook grote gevolgen voor onze laureaten en hun gasten, genodigden, die als werkers in de gezondheidszorg weer midden in de branding staan. Een grootschalige bijeenkomst met een feestelijk karakter in deze nieuwe situatie ‘voelt niet goed’ zoals een van de Penning-krijgers het uitdrukte.

Het bestuur heeft, 'na ampel beraad’ zoals dat heet, in overleg met het Stadhuis, besloten de bijeenkomst uit te stellen naar volgend jaar, 2022. Wij wensen alle werkenden in de zorg én alle mensen om hen heen, sterkte in deze pandemische en hectische tijd.