"Niet wie gij zijt, maar wat gij zijt"


OVER PAUL NIJGHOp 9 maart 1876 werd Henricus Paul Nijgh te Rotterdam geboren. Na zijn opleiding, de Openbare Handelsschool te Amsterdam doet hij zijn intrede, als 19-jarige jongeman bij een dochteronderneming van de firma van Ommeren. Nijgh zijn belangstelling ging van meet af aan uit naar vraagstukken van sociale aard.

Zodra hij in de firma is opgenomen in 1910, neemt hij maatregelen tot afschaffing van het avondwerk op kantoor, spoedig ingesteld door de instelling van de vrije zaterdagmiddag. In die dagen waren dit voor een Rotterdamse expeditie- en cargadoorskantoor revolutionaire daden. Maar pas ten volle ontplooit Nijgh zich op maatschappelijk terrein buiten het eigen bedrijf. Het is vooral de mens, die hem trekt en daarmee de sociale positie waarin deze verkeert.

 

 

Als bestuurslid van de Scheepvaartvereniging zorgt hij voor erkenning van de vakverenigingen, ook is een novum de totstandkoming van de kantoren voor aanneming van havenarbeiders. Tevens is hij betrokken bij de instelling van de Haven-reserve (de Eerste Wereldoorlog is inmiddels uitgebroken). Zijn creatie van “de Loonraad” , een samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het belang van orde en welvaart is in die tijd zeer bijzonder maar ook onderdeel van afkeuring.

In de kring van Rotterdamse ondernemers is Paul Nijgh een bijzondere figuur geweest, die zijn tijd ver vooruit was in inzicht van sociale verhoudingen, bij het streven naar de verheffing van de arbeidersklasse en het betonen van goed trouw in het nakomen van afspraken. In 1957 werd de Paul Nijgh Stichting opgericht, die door middel van een penning, welke zijn naam draagt, ter onderscheiding van hen, die zich in een der sectoren van het brede maatschappelijke terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, is een postume hulde aan zijn genie.